การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ และแผนภูมิ

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบปลัดอำเภอ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือภาค ก. ปี 2555 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ และแผนภูมิ โจทย์จะให้ข้อมูลมาเป็นตารางแล้วถามหาร้อยละหรือเปอร์เซ็น พร้อมแนวข้อสอบเก่า ปี 2548 และ 2551 พร้อมชี้จุดที่มักออกข้อสอบ