เตรียมสอบปลัดอำเภอ 2558-2559

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสารการเปิดสอบปลัดอำเภอ 2558-2559

เข้าร่วมกลุ่มเตรียมสอบ และหนังสือดีๆ อีกมากมายจากรุ่นพี่ปลัดอำเภอที่จะมาให้ความรู้ แนะนำ และพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกัน

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
เพื่อรับข่าวสารการเตรียมสอบปลัด
การเปิดสอบ และหนังสือเตรียมสอบ
ทาง sms

สิ่งที่จะได้รับ

  • การเข้าร่วมกลุ่ม

    แนะนำการเข้าร่วมกลุ่มในการเตรียมตัวสอบ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Group, เว็บบอร์ด, รับข่าวสารทางอีเมล์ เพราะการพบปะพูดคุยทำให้เกิดเครือข่ายที่ใหญ่ จนนำไปสู่การรู้จักกันตั้งแต่เริ่มต้นก่อนสอบจนถึงการได้บรรจุเป็นปลัดอำเภอ

  • แนะนำการเตรียมตัวสอบ

    การเตรียมตัวในการสอบปลัดอำเภอ ที่จะได้รับการแนะนำจากรุ่นพี่ผ่านทางอีเมล์ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เตรียมตัวแต่เนินๆ จะดีที่สุด แนวทางการอ่านหนังสือ วิธีการทำข้อสอบ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อันสุดยอด และทรงพลัง

  • แนะนำหนังสือดี

    หนังสือดีที่จะไขความลับสู่ความสำเร็จ เพราะการสอบปลัดอำเภอจะไม่เหมือนกับการสอบตำแหน่งอื่นๆ ผู้สอบต้องรอบรู้ทั้งหมด เทคนิคการอ่าน การตอบคำถาม การเตรียมตัวสอบ การจัดระบบสมอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับ Advance

shadow-ornament